more from
SEKT records

Follow reBell to join the conversation.

When you follow reBell, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

reBell

Sweden

Re:Bell består av poeten Daniel Boyaciouglu, sångerskan Qarin Wikström, violinisten George Kentros och laptopartisten Mattias Petersson. Bandet tar avstamp i några av Fredman’s Epistlar och funderar på vilken relevans de kan tänkas ha för dagens Sverige, där integration, genus, musikalisk form och laptop är några element som vidrörs.